PatientVOICE: ontwikkeling en implementatie van een online tool voor oudere patiënten met kanker over chemotherapie

Ruim 40% van alle kankerpatiënten in Nederland is ouder dan 70 jaar. De behandeling voor kanker vraagt bij oudere patiënten om extra aandacht vanwege veelvoorkomende, bijkomende problemen (o.a. gehoor, geheugen, co-morbiditeit) die de behandeling en de communicatie daaromtrent kunnen compliceren. Daarnaast uiten oudere patiënten hun wensen en behoeften minder duidelijk, waardoor vragen mogelijk onbeantwoord blijven en aandacht en zorg minder persoonsgericht verlopen. Om hen te steunen, is goede communicatie en een goede voorbereiding op een ingrijpende behandeling zoals chemotherapie essentieel. Met behulp van simpele, effectieve tools is het mogelijk om de communicatie beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de patiënt.

In dit project wordt de patiëntgerichte online tool PatientVOICE ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Deze tool wordt ontwikkeld op basis van empirische bevindingen en input van patiënten en verpleegkundigen. PatientVOICE is erop gericht om oudere patiënten (> 65) te ondersteunen in en voor te bereiden op de verpleegkundige voorlichting over chemotherapie. Patiënten kunnen op PatientVOICE een question prompt list invullen, waarmee hun informatie en emotionele behoeften worden geïnventariseerd. Tevens kunnen patiënten een audio-opname van het voorlichtingsgesprek over chemotherapie terugluisteren (op een afgeschermd, persoonlijk gedeelte op de website), eventueel met hun naasten. Deze opname wordt op het persoonlijke account van de patiënt geplaatst door de verpleegkundige. Het doel van PatientVOICE is ervoor te zorgen dat oudere patiënten meer informatie onthouden en meer participeren in het gesprek, om hen zo meer regie te geven over hun ziekte en daaraan gerelateerde zorg.

Dit project is een samenwerking tussen NIVEL (budgethouder) en de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoeksteam: Prof. Sandra van Dulmen, NIVEL
Prof. Julia van Weert
Dr. Janneke Noordman, NIVEL
Jeanine Driesenaar, MSc, NIVEL
Status: Lopend vanaf maart 2014
Financiering: KWF Kankerbestrijding