Optimalisatie, implementatie en evaluatie van de ‘Valanalyse’ screening en assessment tool (OVAST)

Valincidenten bij volwassenen van 65 jaar en ouder zijn een ernstig probleem in de gezondheidszorg. Om zorgprofessionals te helpen bij het geven van gericht valpreventie-advies heeft VeiligheidNL de Valanalyse ontwikkeld. Dit is een multifactorieel hulpmiddel voor het screenen en beoordelen van valrisico’s. Deze schriftelijke tool helpt zorgprofessionals (1) bij het identificeren van verhoogd valrisico; (2) het beoordelen op 13 potentiele valrisico’s (bijv., medicatie, mobiliteit, cognitie); en (3) geeft effectief valpreventie advies met betrekking tot elk van de geïdentificeerde valrisico’s. Echter, het potentieel van de tool voor langdurig gebruik bij valpreventieve zorg wordt momenteel belemmerd door problemen zoals een gebrek aan comptabiliteit met de werkwijze van verschillende sectoren in de gezondheidszorg.

Dit promotieonderzoek richt zich op het verbeteren van het opnemen van de Valanalyse in de standaardzorg onder zorgprofessionals in de eerstelijnszorg. Het primaire doel is om de tool te digitaliseren en het af te stemmen op de gevarieerde behoeften, voorkeuren, en werkwijze van zes verschillende type zorgdisciplines: praktijkondersteuners, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, apothekers en wijkverpleegkundigen. Dit zal gebeuren door het volgen van de richtlijnen van het Medical Research Council (MRC) Framework voor complexe gezondheidsinterventies. Als eerst zullen we de geoptimaliseerde tool (d.w.z. de Valanalyse 2.0) ontwikkelen met behulp van de inzichten van eindgebruikers die zijn verkregen via een vragenlijst en focusgroepen. Daarna wordt de bruikbaarheid getest. Hierbij wordt de haalbaarheid van de ‘de Valanalyse 2.0’ getoetst met zorgprofessionals uit alle verschillende zorgdisciplines. Na nodige aanpassingen zal de Valanalyse 2.0 worden geïmplementeerd in verschillende eerstelijns instellingen in Amsterdam. De effectiviteit zal worden geëvalueerd door middel van een stepped-wedge-trial in vier Amsterdamse stadsdelen. Dit project is een initiatief van het Amsterdam UMC ziekenhuis (locatie AMC), afdeling ouderengeneeskunde en wordt uitgevoerd in samenwerking met VeiligheidNL, GGD Amsterdam en de UvA, afdeling Communicatiewetenschap.

Onderzoeksteam:

  • Sara Groos (promovenda)
  • Dr. Annemiek Linn en Dr. Judith Kuiper (co-promotoren)
  • Prof. dr. Julia van Weert en Prof. dr. Nathalie van der Velde (promotoren)

Status: Lopend sinds 1 februari 2021
Financiering: AMC, VeiligheidNL en GGD Amsterdam