Open Science Producten

De ACHC-onderzoekers zetten zich in voor het uitvoeren en presenteren van rigoureuze wetenschap. Als onderdeel van onze inspanningen om de transparantie, reproduceerbaarheid, repliceerbaarheid en toegankelijkheid van ons werk te vergroten, willen wij studiemateriaal, gegevens en analyses waar mogelijk open beschikbaar maken.

Wil je achter de schermen van ACHC-onderzoek kijken, meer leren of voortbouwen op ons onderzoek? Bekijk het studiemateriaal dat momenteel online beschikbaar is.

Op deze pagina vindt u data, analysescripts en studiemateriaal van enkele van onze projecten. Deze materialen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor replicatiestudies, vervolgonderzoek of studentenprojecten volgens de eisen en beperkingen die voor elk afzonderlijk project zijn gespecificeerd.