Online Value Clarification Tool (OnVaCT) met communicatietraining

Online Value Clarification Tool (OnVaCT) met communicatietraining

Deze interventie richt zich op ongeneeslijke patiënten met kanker en oncologen die gezamenlijk een eerste gesprek aangaan over potentiële deelname aan studiebehandelingen. Dit zijn nieuwe behandelingen die nog in ontwikkeling zijn. Een belangrijk doel van het gesprek is om tot een gezamenlijke beslissing te komen om hier wel of niet aan deel te nemen. Omdat er geen hard bewijs is dat patiënten voordeel hebben van een studiebehandeling, is het extra belangrijk om een persoonlijke afweging te maken waarin patiëntwaarden en -voorkeuren worden meegenomen.

De interventie bestaat uit twee onderdelen:

• De OnVaCT, een online tool die patiënten thuis kunnen gebruiken ter voorbereiding op hun gesprek.
• Een communicatietraining voor oncologen aan de hand van stappen voor gedeelde besluitvorming.

Beide onderdelen samen zijn bedoeld om patiënten en oncologen te ondersteunen om patiëntwaarden en -voorkeuren (met behulp van de OnVaCT) te bespreken, en deze mee te nemen in een gezamenlijke beslissing om wel/niet aan een studiebehandeling deel te nemen.
De OnVaCT met trainingsmodule is ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen de UvA, het Radboudumc, het Erasmus MC Kanker Instituut, en IJsfontein. Het project is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. De ontwikkeling van de interventie wordt in meer detail beschreven in een wetenschappelijke publicatie.

OnVaCT

Communicatietraining