Online Value Clarification Tool (OnVaCT) met communicatietraining

Deze interventie richt zich op ongeneeslijke patiënten met kanker en oncologen die gezamenlijk een eerste gesprek aangaan over potentiële deelname aan studiebehandelingen. Dit zijn nieuwe behandelingen die nog in ontwikkeling zijn.

Een belangrijk doel van het gesprek is om tot een gezamenlijke beslissing te komen om hier wel of niet aan deel te nemen. Omdat er geen hard bewijs is dat patiënten voordeel hebben van een studiebehandeling, is het extra belangrijk om een persoonlijke afweging te maken waarin patiëntwaarden en -voorkeuren worden meegenomen.