Online informatie-op-maat voor oudere patiënten met kanker: Effecten van online tools voor zorgverleners en patiënten (OCA-2)

Dit PhD-project houdt zich bezig met communicatie over en met oudere (≥70 jaar) patiënten met kanker. Binnen dit project wordt onderzocht hoe online communicatiemiddelen (1) de communicatie tussen zorgverleners kunnen ondersteunen tijdens het bespreken en bepalen van optimale behandelplannen voor oudere patiënten met kanker en (2) het onthouden en verwerken van informatie onder patiënten en de communicatie tussen zorgverleners en patiënten kunnen verbeteren.

Om de toegevoegde waarde van online communicatiemiddelen op interprofessionele communicatie onder zorgverleners enerzijds en tevredenheid met zorgverleners en het onthouden van informatie onder patiënten anderzijds te onderzoeken worden twee online communicatiemiddelen geëvalueerd:

 • Een online communicatietool gericht op zorgverleners (de Geriatric Navigator). Dit is een hulpmiddel dat gebruikt wordt door zorgverleners en het adequaat verzamelen van informatie (oftewel leeftijdsgerelateerde gegevens) over patiënten ondersteunt. Dit is één van de belangrijkste functies van medische communicatie. Dit kan bijdragen aan de besluitvorming omtrent het opstellen van een behandelplan.
 • Een online communicatietool gericht op patiënten (de Patient Navigator; wijzerbijkanker.nl). Dit is een website die gebruikt kan worden door patiënten en die hen ondersteunt bij de informatievoorziening (een andere belangrijke functie van medische communicatie) en bij het voorbereiden van gesprekken met zorgverleners en bij het terugluisteren van consulten, met het doel dat patiënten actiever participeren, meer vragen stellen tijdens consulten en uiteindelijk meer onthouden van de informatie en minder angst en stress ervaren.
 • De systematische ontwikkeling van de Patient Navigator (gefinancierd als een apart project door KWF Kankerbestrijding getiteld ‘De Patient Navigator: De systematische ontwikkeling van een online tool voor oudere patiënten met kanker’) maakt deel uit van dit project.

  Dit project is een samenwerking tussen de Amsterdam School of Communication Research/ASCoR (budgethouder) en de afdeling Medische Psychologie (AMC) van de Universiteit van Amsterdam. Deelnemende ziekenhuizen zijn het Deventer Ziekenhuis, Diakonessenhuis, HagaZiekenhuis en het Zuyderland Medisch Centrum.

  Onderzoeksteam: Sifra Bolle & Melanie de Looper (promovendi)
  Prof. Julia van Weert en Prof. Ellen Smets (promotoren)
  Prof. Eugène Loos (co-promotor)

  Overige leden: Geke Romijn, Romy Koopsen (ontwikkeling Patient Navigator)

  Status: Lopend vanaf mei 2013
  Financiering: Amsterdam School of Communication Research/ASCoR & KWF Kankerbestrijding