Online gezondheidsinformatie op maat helpt patiënten informatie van hun arts beter te onthouden

Gepubliceerd op 08 november 2019 – Een recent onderzoek door Minh Hao Nguyen en andere ACHC-collega’s laat zien dat online informatie ter voorbereiding op een ziekenhuisbezoek patiënten met kanker kan ondersteunen in communicatie met de zorgverlener.

Veel patiënten, waaronder ook oudere patiënten (≥65 jaar), zoeken online naar informatie on zich voor te bereiden op een gesprek met hun arts. Echter is niet alle informatie op het Internet even toegankelijk voor oudere patiënten, die vaker te kampen hebben met leeftijdsgerelateerde factoren zoals verslechterd zicht, gehoor, of informatieverwerking. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) onder 232 nieuw gediagnosticeerde patiënten met kanker, onderzochten Nguyen en collega’s de effectiviteit van een website-op-maat waarbij de informatie kon worden afgestemd op visuele voorkeuren. Zij keken daarbij specifiek naar verschillen tussen jongere (<65) en oudere patiënten (≥65).

Als voorbereiding op een ziekenhuisbezoek kreeg één groep een website-op-maat te zien waarop patiënten zelf de informatie konden afstemmen. Drie andere groepen ontvingen een standaard website, met alleen tekst, tekst met afbeeldingen of tekst met video's. Uit de resultaten bleek dat jongere patiënten tevredener waren over de website en zich minder angstig voelden na hun ziekenhuisbezoek wanneer ze een website-op-maat kregen, vergeleken met een standaard website. Deze verschillen werden niet gevonden bij oudere patiënten. Interessant is dat patiënten die meer tevreden waren met en meer betrokken waren bij de website, méér kennis hadden voor hun bezoek. Deze kennis hielp patiënten weer om de informatie beter te onthouden die zij tijdens het consult van hun arts kregen. Dit kon worden vastgesteld aan de hand van een vragenlijst na afloop waarbij antwoorden werden vergeleken met video opnames van het consult.

De onderzoekers concluderen dat het aanbieden van voorbereidende online informatie zowel jongere als oudere patiënten ten goede komt. Voor jongere patiënten is het nog beter als deze informatie op maat wordt aangeboden. Het onderzoek heeft belangrijke implicaties voor het ontwerpen en ontwikkelen van gezondheidsinformatie in het huidige eHealth-tijdperk.

Lees meer: Nguyen, M. H., Smets, E. M. A., Bol, N., Loos, E. F., van Laarhoven, H. W. M., Geijsen, E. D., van Berge Henegouwen, M. I., Tytgat, K. M. A. J., & van Weert, J. C. M. (2019). Tailored Web-based information for younger and older patients with cancer: Randomized controlled trial of a preparatory educational intervention on patient outcomes. Journal of Medical Internet Research, 21(10), e14407

Klik hier voor het artikel.