Online gezondheidsadvies-op-maat door middel van ‘message frame tailoring’

Een ongezonde leefstijl is de belangrijkste oorzaak van chronische ziekten, resulterend in een verminderde kwaliteit van leven en vermijdbare gezondheidszorgkosten. Gezien de toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg, zijn goedkope strategieën nodig om te leefstijl te verbeteren. Een strategie die bewezen (kosten-)effectief is, is online gezondheidsadvies-op-maat. Tot nu toe hield het op maat maken van dit advies alleen in het aanpassen van welke informatie gegeven wordt, maar de effecten hiervan blijven beperkt. Dit van hoe deze informatie gegeven wordt.

Specifiek zal dit project onderzoeken wat het effect is van het op maat maken van message frames gebaseerd op de behoefte aan autonomie, een construct dat afkomstig is uit de Self-Determination Theory. Individuele verschillen in deze behoefte aan autonomie zijn duidelijk wanneer het aankomt op beslissingen omtrent gezondheid: terwijl sommige mensen een voorkeur hebben voor het kiezen van hun eigen pad op weg naar leefstijl verbetering, worden anderen liever geleid door een eenduidig advies van een expert. Om message frames op maat te maken gebaseerd op deze individuele verschillen, worden binnen dit project verschillende onderzoeken gedaan gericht op zowel het verminderen van ongezond gedrag als het vergroten van gezond gedrag.

Onderzoeksteam:  Eline Smit (PostDoc)
Status: Gestart in April 2016
Financiering: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; VENI Eline Smit)