Online en offline communicatie met kwetsbare patiënten

Hoe kunnen online en offline communicatie ingezet worden voor kwetsbare patiënten? Julia van Weert stelt in haar oratie dat nieuwe technologieën, als aanvulling op de communicatie in de spreekkamer, een meerwaarde kunnen hebben. De mogelijkheden worden volgens haar echter nog bij lange na niet optimaal benut.

Communicatie met kwetsbare patiëntengroepen is complex, met name als er sprake is van meerdere ziektes of aandoeningen tegelijkertijd, lage gezondheidsvaardigheden, cognitieve achteruitgang en/of problemen met zicht of gehoor. Van Weert betoogt dat door middel van effectieve communicatie en voorlichting de kwaliteit van leven en het verloop van de ziekte positief beïnvloed kan worden, maar dat kennis over de onderliggende mechanismen die leiden tot effectieve communicatie aan kwetsbare groepen beperkt is. Offline communicatie (in de spreekkamer of in de zorg) en online communicatie (gebruik makend van informatie- en communicatietechnologie zoals internet, mobiele applicaties of andere digitale tools) kunnen elkaar versterken, maar veel nieuwe technologieën zijn niet aangepast aan de behoeften en vaardigheden van kwetsbare patiënten. Hierdoor worden gezondheidsverschillen tussen kwetsbare en minder kwetsbare gebruikers eerder groter dan kleiner. Van Weert geeft een overzicht van de uitdagingen en kansen die er liggen om de offline en online communicatie te verbeteren en zal de website van het nieuwe Amsterdam Center for Health Communication (ACHC), geleid door van Weert, lanceren.

Mw. prof. dr. J.C.M. van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie: Communiceren met zorg: online en offline communicatie met kwetsbare groepen.

Deelname

Toegang vrij

Locatie