Observer OPTION

De Observer OPTIONMCC is ontwikkeld om participatie van (oudere) patiënten met multimorbiditeit in het samen beslissen te observeren. De Observer OPTIONMCC is gebaseerd op het Dynamisch gespreksmodel voor samen beslissen met kwetsbare ouderen (Van de Pol et al., 2016) en sluit aan bij doelgericht samen beslissen. Daarbij worden eerst de persoonlijke gezondheidsgerelateerde doelen van de (oudere) patiënt verkend, en vervolgens besproken welke (behandel)mogelijkheden daar bij passen.

Aan de hand van de Observer OPTIONMCC wordt niet alleen de rol van de arts in dit proces van samen beslissen in kaart gebracht, maar ook de participatie van de patiënt in dit proces. Omdat mantelzorgers vaak ook een rol hebben in de besluitvorming, wordt in de Observer OPTIONMCC ook de participatie van mantelzorgers apart geobserveerd.  De Observer OPTIONMCC meet dus triadische besluitvorming, waarbij zorgverlener, (oudere) patiënt en mantelzorger betrokken zijn.