Veni beurs voor Christin Scholz: Neurale processen van sociale media berichten op alcoholgebruik

Gepubliceerd op 24 juli 2019 – Jonge volwassenen worden gebombardeerd met tegenstrijdige informatie over alcohol, zoals anti-alcohol mediacampagnes en gesprekken tussen leeftijdsgenoten die over het algemeen pro-alcohol zijn. Christin Scholz ontving een prestigieuze NWO Veni-subsidie om te onderzoeken hoe jongvolwassenen beslissingen nemen over drinken na het verwerken van tegenstrijdige informatie over alcohol, met behulp van functionele neuroimaging en veldexperimenten.

In het dagelijks leven worden mensen blootgesteld aan een veelheid aan gezondheidsgerelateerde informatie, waaronder informatie die de gezondheid bevordert (bijvoorbeeld campagnes voor de volksgezondheid die alcoholmisbruik ontmoedigen), maar ook informatie die ongezond gedrag kan aanmoedigen (bijv. Sociale-mediaberichten van leeftijdsgenoten die drinken verheerlijken). Dergelijke tegenstrijdige informatie kan de effectiviteit van volksgezondheidscampagnes belemmeren, maar tot nu toe weten we weinig over (1) de soorten conflicterende inhoud die aanwezig zijn in informatie-omgevingen zoals sociale media, (2) de effecten van blootstelling aan conflicterende inhoud op besluitvorming en gedrag, en (3) de mechanismen waardoor conflicterende inhoud gedrag beïnvloedt.

Christin zal recente inzichten van de neurowetenschappen, digitale analytics en communicatiewetenschap gebruiken om conflicterende alcoholinhoud die aanwezig is op de sociale media-accounts van jonge volwassenen in kaart te brengen, de neurale mechanismen van besluitvorming na blootstelling aan conflicterende content te begrijpen, en de effecten van deze processen op alcoholgebruik in een veldexperiment te onderzoeken.

Het project is getiteld ‘When Public Health Campaigns Warn You, but Your Friends Like to Drink – Connecting Psychology, Communication Science, and Neuroscience to Understand Complex Real-Life Health Decisions’

Meer informatie over de toekenning is hier te vinden: