Lees nu: resultaten van een systematische review naar de digitale kloof in mobiele interventies ter bevordering van gewichts-gerelateerd gedrag

Gepubliceerd op 9 februari 2023 – Mobiele gezondheidsinterventies zijn veelbelovende instrumenten voor gedragsverandering. Er bestaat echter de zorg dat sommige bevolkingsgroepen er minder baat bij hebben dan andere, waardoor de ongelijkheden op het gebied van gezondheid groter worden. Daarom heeft onze vicevoorzitter en secretaris Eline Smit samen met onderzoekers uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België een systematische review uitgevoerd naar dit onderwerp. Deze review onderzocht verschillen in acceptatie van, betrokkenheid bij en effectiviteit van mobiele interventies voor gewichts-gerelateerd gedrag (d.w.z. dieet, fysieke activiteit en sedentair gedrag) op basis van een reeks ongelijkheidsindicatoren, waaronder leeftijd, geslacht, ras/etniciteit en sociaaleconomische status. 

Het protocol voor deze systematische review is geregistreerd op PROSPERO (CRD42020192473). Zes databases (CINAHL, EMBASE, ProQuest, PsycINFO, Pubmed en Web of Science) werden doorzocht vanaf het begin van de review tot juli 2021. Publicaties kwamen in aanmerking voor inclusie als ze de resultaten rapporteerden van een uitsluitend mobiele interventie en de resultaten bekeken in het licht van ten minste één ongelijkheidsindicator. Zestien publicaties die rapporteerden over 13 onderzoeken werden opgenomen, waarbij de meeste rapporteerden over meerdere gedragingen en ongelijkheidsindicatoren. De acceptatie van mobiele interventies werd onderzocht in één onderzoek waarbij geen verschillen werden gerapporteerd op basis van de bestudeerde ongelijkheidsindicatoren. Onderzoek naar betrokkenheid bij mobiele interventies (n = 7) rapporteerde verschillen naar leeftijd (n = 1), geslacht (n = 3), etniciteit (n = 2) en opleiding (n = 2), terwijl onderzoeken naar de effectiviteit van mobiele interventies (n = 9) verschillen rapporteerden naar leeftijd (n = 3), geslacht (n = 5), opleiding (n = 2), beroep (n = 1) en geografische locatie (n = 1). Gezien het beperkte aantal onderzoeken en hun inconsistente bevindingen, is er nog geen doorslaggevend bewijs van de aanwezigheid van een digitale kloof in mobiele interventies gericht op gewichts-gerelateerd gedrag. Daarom bevelen Eline en de andere auteurs aan dat ongelijkheidsindicatoren specifiek worden aangepakt, geanalyseerd en gerapporteerd bij het evalueren van mobiele interventies in de toekomst – alleen met empirisch bewijs kunnen conclusies worden getrokken over het bestaan en de aard van een digitale kloof als het gaat om mobiele gezondheidsinterventies.

De volledige paper is hier te vinden (open access).