Nohlen, H., Hendriks, H., Brandtmeyer, T., & Holland, R. W. (2009). For scent-imental reasons: Het koppelen van geuren aan specifiek gedrag. Aspo Pers.

Abstract: Sensorische cues oefenen vaak een onbewuste invloed uit op menselijk gedrag. Zo kunnen geuren bijvoorbeeld stemming kleuren, bepaalde cognities opwekken, of direct inwerken op gedrag. Het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt, en de condities voor het creëren van een verband tussen sensorische cues en gedrag zijn nog niet helemaal duidelijk. In deze studie werd geprobeerd dit beter te begrijpen door een associatie te creëren tussen een onbekende geur en specifiek gedrag. Deze associatie werd gecreëerd door deelnemers een taak te laten uitvoeren in de aanwezigheid van een onbekende geur. De associatie werd later weer opgeroepen door blootstelling aan de geur. Uit de resultaten blijkt dat de op deze manier gecreëerde link sterk genoeg was om door blootstelling aan de gekoppelde geur één week later hetzelfde gedrag op te wekken en over te dragen naar een nieuwe taak. Het gedrag werd niet opgewekt als deelnemers werden blootgesteld aan een niet gekoppelde geur. De resultaten ondersteunden de veronderstelling dat met behulp van associatieve processen sensorische cues een deel kunnen uitmaken van de representatie van gedrag.
Keywords: behavioral conditioning, behavior, scents, environmental cues