Nieuw postdoc project als onderdeel van AlgoSoc

Gepubliceerd op 27 juni 2024 – ACHC-lid Leonie Westerbeek rondde recent haar proefschrift af en is gestart met een postdoc project over verantwoorde en effectieve op AI gebaseerde gezamenlijke besluitvorming in de gezondheidszorg.

Het project is onderdeel van het OCW-gefinancierde Zwaartekracht Programma Public Values in the Algorithmic Society (AlgoSoc). De centrale onderzoeksvraag binnen AlgoSoc is: “Hoe realiseren we publieke waarden in de algoritmische samenleving?” Het onderzoekt niet alleen de theoretische onderbouwing van publieke waarden, maar ook hoe deze waarden zich vertalen in institutioneel ontwerp, wettelijke kaders en individuele of maatschappelijke effecten.

Verantwoorde en effectieve lifestyle apps en klinische beslissingsondersteunende systemen kunnen gepersonaliseerde feedback geven aan burgers, patiënten en zorgverleners, maar ook geaggregeerde informatie voor campagne- en beleidsmakers. Het voornaamste doel van dit postdoc project is om te onderzoeken hoe de gewenste effecten van geautomatiseerde beslissystemen en protocollen in de gezondheidszorg kunnen worden geoptimaliseerd, terwijl de potentiële bedreiging van publieke waarden wordt geminimaliseerd. Deze waarden hebben bijvoorbeeld betrekking op autonomie, privacy, veiligheid, integriteit, solidariteit, eerlijkheid, inclusiviteit, transparantie en rechtvaardigheid.

De centrale onderzoeksvraag van het postdoc project is: “Hoe kunnen we effectieve gezamenlijke besluitvorming gebaseerd op geautomatiseerde beslissystemen ontwerpen voor preventiestrategen, beleidsmakers, patiënten en zorgverleners, rekening houdend met de potentiële bedreiging van publieke waarden, en wat is hun effectiviteit?”.

Lees hier meer over AlgoSoc.