Nieuw PhD project: De voor- en nadelen van online gezondheidsinformatie

Gepubliceerd op 10 oktober 2016 – Steeds meer kankerpatiënten bereiden zich voor op hun gesprek met hun dokter (“offline”) door eerst online naar informatie te zoeken. Patiënten kunnen hiervoor gebruik maken van verschillende platforms op het internet zoals een bibliotheek, discussiegroepen of blogs. Tot nu toe is onduidelijk hoe deze platforms inhoudelijk verschillen en welke motieven patiënten hebben om deze verschillende platforms te bezoeken. Tevens is onduidelijk of en hoe het gebruik van deze platforms invloed heeft op hoe het gesprek met de dokter verloopt, en wat het effect hiervan is op patiënt. Dit PhD project, uitgevoerd door Remco Sanders, biedt inzicht in de motieven van patiënten om verschillende online platforms te gebruiken en hoe deze zoektocht het consult en de informatieverwerking beïnvloeden.

In een vierjarig PhD project, zal gebruik worden gemaakt van big data analyses, vragenlijsten en een experiment om inzicht te krijgen in (a) hoe deze platforms inhoudelijk verschillen (www.kanker.nl), (b) hoe gebruikersmotieven verschillen, (c) hoe gebruikerskarakteristieken per platform verschillen, en (d) hoe het gebruik van online gezondheidsinformatie het gesprek met de dokter en de informatieverwerking beïnvloedt.

Uit de literatuur weten we dat als patiënten met hun dokter in gesprek gaan, zij zowel de behoefte hebben om te begrijpen wat hun ziekte inhoudt (cognitieve behoefte) als de behoefte om begrepen te worden (affectieve behoefte). Hoe en of deze behoeften ook online terug te vinden zijn, en het zoekgedrag beïnvloeden, is onbekend. In de eerste fase zullen de verschillende platformen van kanker.nl worden geanalyseerd met behulp van topic modeling en machine learning. Door middel van deze methoden wordt inzicht verkregen in de inhoud van de informatie op de verschillende platforms. Het onderzoek zal zich vervolgens richten op het koppelen van bovenstaande inzichten aan gebruikersgegevens door een online vragenlijst te verspreiden onder lezers van de website.

Tenslotte zal door middel van een experiment waarin een gesprek tussen een patiënt en dokter wordt nagespeeld, onderzocht worden of en hoe het gebruik van online gezondheidsinformatie ter voorbereiding op een consult invloed hebben op het gesprek met de dokter.

Indien je meer wilt weten, neem dan contact op met Remco Sanders (r.sanders@uva.nl).

PhD kandidaat: Remco Sanders, MSc.
Supervisors: prof. dr. Julia van Weert, prof. dr. Rens Vliegenthart & dr. Annemiek Linn

 

Begindatum: 1 september 2016
Einddatum: 1 september 2020