Niet-Westerse migranten ervaren meer en andere barrières in gesprek met huisarts

Gepubliceerd op 20 augustus 2018 – Patiëntparticipatie wordt gezien als belangrijke voorwaarde voor een goed gesprek tussen arts en patiënt. Een patiënt die actief deelneemt aan het gesprek, ervaart over het algemeen de meest positieve uitkomsten. Uit recent onderzoek van Sanne Schinkel en collega’s blijkt echter dat patiënten van niet-Westerse origine meer barrières ervaren om actief te participeren tijdens hun gesprek met de huisarts dan autochtone patiënten. Deze barrières hebben niet alleen met taal te maken, maar ook met cultuurverschillen en gevoelens van discriminatie.

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op focusgroepen met ofwel Turks-Nederlandse patiënten ofwel autochtoon-Nederlandse patiënten. De resultaten van deze focusgroepen lieten zien dat Turks-Nederlandse patiënten belemmerd worden in actieve deelname vanwege een lagere taalvaardigheid in het Nederlands en de directe communicatiestijl van de huisarts. Daarnaast ervaren zij zowel grote machtsverschillen met de huisarts, andere culturele waarden en normen en een lager begrip voor de manier van behandelen in Nederland, die allemaal als belangrijke barrières voor actieve deelname werden genoemd. Deze barrières leiden mogelijk tot minder goede communicatie met de huisarts, en wellicht ook tot slechtere zorg voor deze groep patiënten. Sanne Schinkel en collega’s suggereren dan ook dat zorgverleners zich meer bewust moeten worden van de taal- en communicatieproblemen plus de culturele verschillen en gevoelens van discriminatie die deze patiënten minder actief maken in huisartsgesprekken.

Meer lezen? Schinkel, S., Schouten, B. C., Kerpiclik, F., van den Putte, B., & van Weert, J. C. M. (2018). Perceptions of barriers to patient participation: Are they due to language, culture, or discrimination? Health Communication, doi: 10.1080/10410236.2018.1500431

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10410236.2018.1500431