Niet de kalender- maar de biologische leeftijd bepaalt hoe kwetsbaar mensen zijn

Gepubliceerd op 29 juni 2020 – De bijna 2,5 miljoen ouderen in Nederland vormen een heel diverse groep, van vitaal en zelfredzaam tot kwetsbaar en op zorg aangewezen. Toch is deze groep in de afgelopen drie maanden vrijwel zonder nuance als risicogroep neergezet en nauwelijks in beleid betrokken. De programmaraad Aging & Later Life  van het Amsterdam Public Health research institute schreef een blog over de beeldvorming van ouderen die razendsnel is veranderd tijdens de Coronacrisis. 

Namens de programmaraad constateren Julia van Weert, Cees Hertogh en Nathalie van der Velde dat er een paradox van zorg en welzijn is ontstaan: juist de groep die we proberen te beschermen ervaart ernstige nadelen van ons beleid. Zij roepen op om de eenzijdige en negatieve beeldvorming zo snel mogelijk terug te draaien, ouderen een stem te geven en te voorkomen dat hun kenschets als risicogroep ‘het nieuwe normaal’ wordt.

Het ontstane stereotype oud = risicogroep doet geen recht aan de diversiteit onder ouderen en tast ouderen in hun waarde aan. Ouderen, vitaal of kwetsbaar, dragen in belangrijke mate bij aan ons culturele, sociale en economische kapitaal als mantelzorgers, arbeidskrachten, vrijwilligers, grootouders en consumenten. Hoe kunnen we ouderen weer betrekken in beleid dat hen aangaat? Hoe kunnen we recht doen aan de diversiteit binnen deze groep?

De blog gaat in op de richtlijnen voor ouderen die tot nu toe uniform en strak waren, terwijl ouderen behoefte hebben aan maatwerk, praktisch advies en ruimte voor eigen keuzes. Ook de al veelbesproken omgang met de meest kwetsbare ouderen, de verpleeghuisbewoners, komt aan de orde. Zorgorganisaties worden opgeroepen om durf en zelfvertrouwen te tonen, en beleid op maat te maken in samenspraak met bewoners, hun naasten en professionals. Tot slot wordt het moeilijke onderwerp van IC opnames en hoe ouderen hierin worden benaderd wordt besproken.

Beslissen we óver ouderen, of mét hen? Mag kalenderleeftijd als criterium worden gebruikt voor opname, vooral als bedden schaars zijn? De auteurs adviseren om deze periode van relatieve rust te gebruiken om ouderen goede voorlichting te geven over de consequenties van een IC-opname. Hiervoor zijn ondersteunende COVID-19 keuzehulpen ontwikkeld, bijvoorbeeld te vinden op thuisarts.nl en zorgvoorbeter.nl

Lees hier de volledige blog op Sociaalweb.nl