Mollen, S. & Fransen, M. L. (2014). Gezag en gedrag. In “Aggressie en geweld tegen overheidspersoneel”. Literatuuronderzoek in opdracht van Cluster Integriteit & Programma Veilige Publieke Taak. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.