dr. Minh Hao Nguyen

 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Persuasive Communication
 • Nieuwe Achtergracht  166
  1018 WV  Amsterdam
 • M.H.Nguyen@uva.nl

Naam: Minh Hao Nguyen
PhD: Verwacht in 2018, Universiteit van Amsterdam
Promotoren: Prof. dr. Julia C. M. van Weert, Prof. dr. Ellen M. A. Smets (AMC)
Co-promotor: Prof. dr. Eugène F. Loos
MSc: 2014, Communication Science (Research), cum laude
Interesses:  eHealth, mHealth, tailoring, arts-patiëntcommunicatie, ouderen, informatieverwerking, nieuwe mediatechnologieën.

Link: klik hier of LinkedIn

Onderzoeksproject:

Titel: OCA-IV ‘Hoe kan online informatie het beste aangepast worden aan de voorkeur voor modaliteit van oudere patiënten met darmkanker: Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep’

In dit project onderzoeken we hoe online informatie optimaal gepresenteerd kan worden aan oudere patiënten met kanker. In een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT) onderzoeken we de effecten van blootstelling aan een website die ‘getailored’ is op de mode-voorkeuren van patiënten. In de ene groep kan de patiënt zelf bepalen hoe de informatie op de website gepresenteerd wordt, dat wil zeggen een keuze maken tussen alleen tekst, tekst  met afbeeldingen, video, of een combinatie hiervan (tailored). In de andere groepen wordt de informatie op de website gepresenteerd op een vaste, gestandaardiseerde manier (non-tailored). We richten ons voornamelijk op de verschillen tussen oudere (≥ 65 jaar) en jongere (< 65 jaar) patiënten, waarbij we naast kalenderleeftijd ook verschillende leeftijdsgerelateerde factoren in acht nemen. De primaire uitkomstmaten zijn het onthouden van informatie (recall)  en stress voor en na de consulten met de zorgverlener. Secundaire uitkomstmaten zijn communicatiekenmerken tijdens de consulten, patiëntbeoordeling van de informatievoorziening en communicatie en kwaliteit van de besluitvorming. Het doel van het project is om theory- en evidence-based richtlijnen op te stellen voor optimale informatievoorziening aan oudere patiënten met kanker.

Onderzoeksteam:

 • Prof. dr. Julia C. M. van Weert & Prof. dr. Ellen M. A. Smets (promotoren)
 • Prof. dr. Eugène F. Loos (copromotor)
 • Minh Hao Nguyen, MSc (PhD student)
 • Overige leden: Dr. Nadine Bol, Dr. Madelon Bronner, & Monique Alblas, MSc

Status:   Lopend vanaf september 2014

Financiering: KWF Kankerbestrijding