Mental Health 4 All

84 miljoen mensen in de EU lijden aan psychische klachten. Vluchtelingen en andere migranten lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische aandoeningen, als gevolg van stress-gerelateerde factoren voor, tijdens en na het migratieproces. De prevalentie van sommige psychische aandoeningen, zoals post-traumatische stressstoornis en psychose-gerelateerde aandoeningen, is dan ook hoger onder vluchtelingen en andere migranten dan onder niet-migranten. Hoewel ze geestelijke gezondheidszorg hard nodig hebben voor de behandeling van hun klachten, is deze zorg vaak slecht toegankelijk voor vluchtelingen en andere migranten, met name voor hen die de taal van het gastland niet beheersen. Daarnaast is de verleende zorg vaak onvoldoende cultuur- en taalsensitief, wat leidt tot inadequate zorgverlening.

In dit project zullen dertien partners uit negen EU landen een meertalig cultuur-sensitief informatie- en communicatie platform ontwikkelen, testen en implementeren in de geestelijke gezondheidszorg. Doel van het platform is om de negatieve effecten van taal- en cultuur-gerelateerde belemmeringen om toegang tot de geestelijke gezondheidszorg te krijgen, te verminderen. De inhoud van het platform zal worden gebaseerd op beschikbare hulpmiddelen om taalbarrières te overbruggen, op de behoeften en meest acute barrières van alle betrokken partijen, en op bewezen effectieve interculturele communicatie strategieën. Partijen die baat hebben bij deze technologische innovatie zijn vluchtelingen en andere migranten, hun familieleden, tolken en interculturele mediatoren, en zorgverleners werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoeksteam:

Status: Lopend sinds 1 Januari 2022
Financiering: Amsterdam School of Communication Research / ASCoR

Read more about Mental Health for All (mhealth4all.eu)