dr. Melanie de Looper

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschapen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht  166
    1018 WV  Amsterdam
  • M.deLooper@uva.nl

Naam: Melanie de Looper
PhD: Verwacht in 2021, Universiteit van Amsterdam
Promotors: Prof. dr. Julia van Weert, prof. dr. Ellen Smets (AMC)
MSc: 2015, Research Master Communication Science, Universiteit van Amsterdam
Interesses: Arts-patiëntcommunicatie, ehealth & mhealth, ouderen, informatieverwerking
Onderzoek: Tijdens mijn PhD-project wordt onderzocht hoe het implementeren van een online patient-directed tool de verwerking, het begrijpen en het herinneren van informatie in gezondheidsbooschappen kan beïnvloeden onder oudere kankerpatiënten. Allereerst zal in een experiment onderzocht worden hoe online gezondheidsinformatie het beste gepresenteerd kan worden aan oudere kankerpatiënten om informatieverwerking, begrip en herinnering van de informatie te bevorderen. Gebaseerd op de resultaten van deze eerste studie zal een online informatietool voor oudere kankerpatiënten ontwikkeld worden. Vervolgens zal in een randomized controlled trial de effectiviteit van deze informatietool getest worden. De effectiviteit zal gemeten worden door te kijken naar (o.a.) hoe de patient de informatie die gegeven is evalueert, begrijpt en kan herinneren. Daarnaast zullen onderliggende processen worden onderzocht en zullen verschillen tussen oudere (≥ 70 jaar) en jongere (< 70 jaar) kankerpatiënten onderzocht worden. Het doel van dit onderzoek is het bieden van richtlijnen om online informatietools te optimaliseren voor oudere kankerpatiënten.

 Link: klik hier