dr. Mathijs Mesman

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht  166
    1018 WV  Amsterdam

Naam: Mathijs Mesman
PhD: Verwacht in 2020, Universiteit van Amsterdam
Promotors: prof. dr. Bas van den Putte, dr. Hanneke Hendriks en dr. Simone Onrust
MsC: Sociale en organisatie psychologie, 2017, Leiden Universiteit
Interesses: Gezondheidscommunicatie, interpersoonlijke communicatie, risicogedrag
Onderzoek: Mijn promotieonderzoek tracht antwoord te geven op de vraag hoe interpersoonlijke communicatie de effecten van gezondheidsinterventies kan verklaren en beïnvloeden. Om deze vraag te beantwoorden, wordt onderzocht hoe leerkrachten communiceren over de interventie met studenten, hoe studenten onderling communiceren over de interventie en reageren op de leerkracht, en hoe de effecten van de interventie afhangen van interpersoonlijke communicatie. Tot slot worden de effectieve elementen van de interpersoonlijke communicatie geïmplementeerd met als doel het verbeteren van de interventie.