Maakt het internet ons bang? Verdediging promotie-onderzoek naar cyberchondria door Fam te Poel

Gepubliceerd op 11 september 2018 – Cyberchondria verwijst naar een onderlinge relatie tussen het online zoeken naar informatie over gezondheid en de hieruit voortvloeiende angst over de eigen gezondheid. Onderzoek naar de rol van cyberchondria is belangrijk, want tegenwoordig maken veel mensen gebruik van het internet om informatie over (hun) gezondheid op te zoeken. In Nederland is het internet de meest gebruikte bron voor informatie over de gezondheid, zelfs nog voor informatie van de huisarts. Hoewel online gezondheidsinformatie veel voordelen met zich meebrengt zijn er ook mogelijke negatieve consequenties aan verbonden – informatie is niet altijd voor iedereen even duidelijk, en ook is onduidelijk hoe betrouwbaar deze informatie op het internet is. Fam onderzocht wat voor invloed het zoeken naar informatie over gezondheid op het internet heeft op gevoelens van angst voor gezondheidsproblemen. Haar promotie-onderzoek laat zien het zoeken naar informatie over gezondheid gepaard kan gaan met verhoogde gevoelens van angst voor gezondheidsproblemen – dit was echter niet het geval bij mensen die al heel angstig waren voor gezondheidsproblemen voordat zij gingen zoeken.

Fam adviseert dat mensen die informatie willen opzoeken over hun gezondheid dit niet te doen via zoektermen in standaardzoekmachines zoals Google, maar via betrouwbare websites. Zij adviseert ook dat huisartsen hun patienten informeren over welke beschikbare online bronnen van gezondheidsinformatie betrouwbaar zijn.

Vanuit het ACHC is haar proefschrift beoordeeld door Julia van Weert en Gert-Jan de Bruijn.

De verdediging van haar proefschrift ‘The curious case of cyberchondria: A study of the relationship between online health information seeking and health anxiety’ zal plaatsvinden op vrijdag 14 september om 11u45 in de Aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Link naar proefschrift: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55744