Leefstijlcommunicatie

In dit onderzoeksthema worden de effecten van gezondheidscommunicatie op gezondheidsgerelateerd gedrag, zoals lichamelijke activiteiten en gezonde voeding, bestudeerd.

Veel epidemiologisch en medisch onderzoek toont aan dat levensstijl is gerelateerd aan de kwaliteit van leven en de levensverwachting, onder andere doordat het invloed heeft op de kans op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en verschillende vormen van kanker. Wij onderzoeken hoe gezondheidscommunicatie een bijdrage kan leveren aan het motiveren en ondersteunen van mensen om ongezond gedrag te beeindigen en gezond gedrag te handhaven bij gedragingen zoals middelengebruik (alcohol, tabak, drugs), bewegen, eten en seksueel gedrag.

Afgeronde projecten