Beperkte gezondheidsvaardigheden

Het vinden, begrijpen, beoordelen, en gebruiken van gezondheidsinformatie is met name moeilijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit terwijl juist deze groep mensen baat heeft bij goede gezondheidsinformatie, aangezien beperkte gezondheidsvaardigheden geassocieerd zijn met een hogere kans op chronische ziekten en minder vaak deelname aan screeningsprogramma’s zoals bevolkingsonderzoeken. Om gezondheidsinformatie, en dan met name online, nuttiger te maken voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, focust het ACHC onderzoek op dit gebied zich op de vragen hoe gezondheidsinformatie wordt verwerkt, beoordeeld en gebruikt door mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast bekijken we hoe informatie kan worden verbeterd om tegemoet te komen aan de behoeften van deze kwetsbare groep.