Kwetsbare jongeren in staat stellen sociale media te gebruiken als informatiebron over hun geestelijke gezondheidsproblemen

De prevalentie van angst- en depressie gerelateerde klachten bij adolescenten en jongvolwassenen is de afgelopen tien jaar gestegen, maar jongeren worden geconfronteerd met barrières bij het zoeken naar professionele hulp. Velen vertrouwen daarom op sociale media voor informatie over geestelijke gezondheidszorg. Online korte video’s (OSV’s) zijn een nieuwe vorm van online gezondheidsinformatie, die risico’s en voordelen met zich mee kan brengen voor kwetsbare adolescenten en jongvolwassenen (bijvoorbeeld desinformatie en toegankelijke psycho-educatie).

In dit PhD-project willen we begrijpen in welke mate, onder welke omstandigheden en voor wie informatie over geestelijke gezondheid in OSV’s gunstig of schadelijk kan zijn. We zullen de informatiebehoeften en de geestelijke gezondheidszorg gerelateerde OSV-consumptie van adolescenten en jongvolwassenen met angst- en depressie gerelateerde klachten onderzoeken, en hoe hun OSV-consumptie verband houdt met hun welzijn. Deze bevindingen zullen worden gebruikt om een korte interventie te ontwikkelen en te testen die als doel heeft om het mentale welzijn te verbeteren.

Onderzoeksteam:

Status: Lopend sinds 1 september 2023
Financiering: FMG Research Priority Area Youth Digitality
Links: FMG Research Priority Area Youth Digitality: https://www.uva.nl/en/about-the-uva/organisation/faculties/faculty-of-social-and-behavioural-sciences/research/priority-areas-and-research-centres/youth-digitality/youth-digitality.html