Kunnen we grip krijgen op hoe we anti-alcohol berichten verwerken?

Gepubliceerd op 30 april 2019 –  Persuasieve berichten zijn van belang om mensen van gedachten en gedrag te laten veranderen. Het is echter nog steeds niet helemaal duidelijk of mensen actief grip kunnen krijgen op hun reacties op zulke berichten. In een recente studie met ACHC-lid Christin Scholz werd onderzocht of dit het geval was voor anti-alcohol berichten. Een belangrijke nieuwigheid in deze studie was het gebruik van neuro-imaging.

In deze studie onderzochten de onderzoekers of simpele instructies mensen kunnen helpen om hun reacties op berichten te beinvloeden. Zestig deelnemers werden blootgesteld aan drie condities: in een conditie konden mensen hun gedachten de vrije loop laten gaan, in de andere conditie moesten mensen hun gedachten laten gaan in lijn met wat er in de boodschap stond (bijvoorbeeld dat alcohol de kans op ongelukken in het verkeer vergroot), en in de laatste conditie moeten mensen hun gedachten juist laten gaan over zaken die haaks stonden op de inhoud van de boodschap.

Terwijl mensen de berichten lazen, werd hun hersenactiviteit gemeten door middel van Functional Magnetic Resonance Imaging, een manier waarbij bloeddoorstroming in specifieke hersendelen zichtbaar gemaakt wordt. Het idee is dat een hogere doorstroming van bloed in specifieke hersendelen betekent dat deze hersendelen actiever zijn. Daarnaast gaven deelnemers ook via vragenlijsten hun mening aan hoe relevant en effectief zij deze boodschap vonden.

De studie liet zijn dat een specifieke regio in de hersenen (ventro-medial prefrontal cortex), die actief wordt bij het reguleren van emotie, vooral actief werd in de conditie waarbij mensen moesten nadenken over waarom de boodschap effectief zou zijn. Bij de andere conditie was deze regio juist het minst actief. Verder bleek ook dat deze activiteit een belangrijke verklaring vormde voor de mening die mensen met de vragenlijst aangaven.

Mensen zijn dus in staat om door middel van simpele instructies grip te krijgen op hun reacties op berichten, en dat dit verklaard wordt door het actiever worden van een specifiek hersendeel.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een aantal fondsen uit de Verenigde Staten, te weten van het National Institutes of Health (1DP2DA03515601), FDA Center for Tobacco Products (TCORS Pilot Grant P50CA179546), the U.S. Army Research Laboratory including, and HopeLab.

Meer lezen? Doré BP, Cooper N, Scholz C, O’Donnell MB, Falk EB. Cognitive regulation of ventromedial prefrontal activity evokes lasting change in the perceived self-relevance of persuasive messaging. Human Brain Mapping 2019

Link naar artikel: klik hier