Kort, maar krachtig: De invloed van formulering in waarschuwingen op sigarettenpakjes

Gepubliceerd op 20 februari 2017 – Door middel van waarschuwingen op sigarettenpakjes (bijv. ‘rokers sterven jonger’) wordt geprobeerd om mensen niet te laten starten met roken of zelfs te stoppen met roken. Er is echter een debat gaande of de huidige waarschuwingen wel effectief zijn. In dit onderzoek van Saar Mollen en Bas van den Putte wordt gekeken naar de effecten van tekstuele waarschuwingen die korte-termijn (bijv. ‘roken kost geld’) en lange-termijn gevolgen (bijv. ‘roken veroorzaakt kanker’) benadrukken.

 De boodschappen die worden gecommuniceerd via verpakkingen van sigaretten hebben veelal betrekking op negatieve gevolgen van roken, die doorgaans pas na vele jaren roken zullen plaatsvinden. In het huidige onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met collega’s van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Maastricht wordt dan ook gekeken of het mogelijk effectiever is om positieve korte termijn gevolgen van stoppen met roken te communiceren.

Deelnemers aan het huidige onderzoek (jongvolwassen rokers) zijn op onopvallende wijze blootgesteld aan één van vier varianten van sigarettenpakjes: (1) positieve korte termijn gevolgen van stoppen, (2) positieve lange termijn gevolgen van stoppen, (3) negatieve korte termijn gevolgen van roken, (4) negatieve lange termijn gevolgen van roken. De resultaten laten zien dat zowel positieve (versus negatieve) gevolgen, als korte-termijn (versus langetermijn) gevolgen leiden tot een positievere mening ten opzichte van stoppen met roken. Als het gaat om de intentie om te stoppen met roken, dan blijken positieve korte-termijn gevolgen (bijv. als je stopt met roken, bespaart dit je veel geld) het meest overtuigend. Ons onderzoek laat zien dat het mogelijk effectiever is om positieve korte termijn uitkomsten van stoppen te benadrukken op sigarettenverpakkingen.

Meer lezen? Mollen, S., Engelen, S., Kessels, L. T. E., & Van den Putte, B. (2017). Short and Sweet: The Persuasive Effects of Message Framing and Temporal Context in Antismoking Warning Labels. Journal of Health Communication, 22(1), 20-28

Link: klik hier