KNAW rapport “Met de kennis van straks. De wetenschap goed voorbereid op pandemieën”

Gepubliceerd op 8 december 2022 – Wat heeft de Nederlandse wetenschap nodig om bij een volgende pandemie kennis te leveren die bijdraagt aan het bestrijden van de infectie-uitbraak en het voorkomen van maatschappelijke schade? Een KNAW-adviescommissie waar ACHC directeur Julia van Weert lid van was bracht in kaart welke lessen de wetenschap uit de afgelopen periode kan trekken. 

Daarnaast organiseerde de KNAW op 6 december jl. het Symposium “Pandemische Onderzoeksparaatheid. Hoe bereiden we de wetenschap voor op een volgende pandemie?” Tijdens het symposium reflecteerden onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers op de conclusies en aanbevelingen van het recent verschenen KNAW-adviesrapport “Met de kennis van straks. De wetenschap goed voorbereid op pandemieën”. Op basis van drie thema’s -onderzoek, data en beleidsadvies- werd ingegaan op de vraag welke stappen absoluut moeten worden gezet ten aanzien van de pandemische paraatheid van de Nederlandse onderzoekswereld en wat er nodig is om die stappen tijdig en adequaat te zetten.

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst gaf de voorzitter van de adviescommissie Pearl Dykstra een toelichting op het rapport en de doelstelling van de bijeenkomst. Na een videoboodschap van Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), volgden reflecties op het adviesrapport van Francine L’Ortye, programmadirecteur Pandemische Paraatheid, ministerie van VWS, Corien Prins, voorzitter WRR / hoogleraar recht en informatisering, Universiteit van Tilburg en Marion Koopmans, hoogleraar virologie, ErasmusMC / hoofdonderzoeker Pandemic and Disaster Preparedness Center.

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst waren er drie paneldiscussies. Julia van Weert leidde de paneldiscussie over “Advies: delen van kennis tussen wetenschappers en beleidsmakers”. Panel leden waren Jolande Sap, voorzitter Maatschappelijk Impact Team (MIT), Arjen Boin, hoogleraar publieke instituties en governance, Wolfgang Ebbers, lid Taskforce Gedragswetenschappen digitale hulpmiddelen Covid-19 / bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren in de publieke sector en Francine L’Ortye. De andere twee panels gingen over “Onderzoek: paraatheid van onderzoekers in Nederland” en “Data: paraatheid van de Nederlandse data-infrastructuur”.

De belangrijkste conclusies uit het adviesrapport “Met de kennis van straks. De wetenschap goed voorbereid op pandemieën” zijn dat, om goed voorbereid te zijn op toekomstige grootschalige infectieziekten uitbraken, de Nederlandse wetenschappers beter moeten samenwerken, binnen en buiten hun eigen vakgebied. Ook moeten ze onderzoeksgegevens vaker met elkaar delen. De KNAW stelt in het advies dat beleidsmakers en kennisinstellingen een belangrijke taak hebben om dit mogelijk te maken. Door in de huidige, rustiger tijden de juiste voorwaarden te scheppen, kunnen wetenschappers straks direct aan de slag te als de situatie daarom vraagt. De adviescommissie beveelt onder andere aan om een adviesstructuur te realiseren waarin interdisciplinaire kennis inbreng centraal staat en structureel gebruik te maken van de communicatiewetenschap bij het aankondigen van maatregelen, het ontwikkelen van een strategie voor het naleven ervan en het tegengaan van mis- en disinformatie.

Lees hier het KNAW adviesrapport “’Met de kennis van straks. De wetenschap goed voorbereid op pandemieën”

Download hier de slides van het eerste deel van het symposium “Pandemische Onderzoeksparaatheid. Hoe bereiden we de wetenschap voor op een volgende pandemie?