Keuzehulpen ook effectief bij ouderen

Keuzehulpen verbeteren de risicoperceptie van ouderen, verhogen hun kennis, verminderen ‘decisional conflict’ en bevorderen de participatie van oudere patiënten in het besluitvormingsproces. Dit blijkt uit een systematische literatuurstudie en meta-analyse van gerandomiseerde studies (RCTs) waarin de effectiviteit van het gebruik van keuzehulpen bij het nemen van beslissingen over behandeling, screening of zorg door ouderen werd onderzocht. Het gebruik van de keuzehulpen werd vergeleken met de gebruikelijke ‘standaard’ zorg of met alternatieve interventie(s). 

Keuzehulpen zijn in het algemeen succesvol gebleken in het verbeteren van de kwaliteit van het proces van gezamenlijke besluitvorming. Tot nu toe was echter onduidelijk of het effect van het gebruik van keuzehulpen ook gold voor ouderen (leeftijd 65+). Daarom werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd naar studies waarin het effect van het gebruik van een keuzehulp werd onderzocht in een steekproef van ouderen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar of ouder of waarin subgroepanalyses waren gedaan in een subgroep met een gemiddelde leeftijd van 65+. Na het screenen van 11.034 abstracts konden 22 artikelen worden geïncludeerd in de review. Hoewel uit de resultaten blijkt dat keuzehulpen potentie hebben bij het ondersteunen van ouderen in het besluitvormingsproces, laat de review ook zien dat de literatuur over de effectiviteit van keuzehulpen voor ouderen nog in de kinderschoenen staat. De gemiddelde leeftijd van de ouderen lag in de meeste studies tussen de 65 en 70, wat aangeeft dat de ‘oudere ouderen’ in veel studies niet geïncludeerd waren. In slechts enkele van de studies werden factoren als health literacy, opleidingsniveau of kwetsbaarheid in ogenschouw genomen. Aanbevolen wordt om in toekomstig onderzoek aandacht te besteden aan het design, de toepassing en evaluatie van keuzehulpen in dergelijke risicogroepen.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Julia van Weert en Remco Sanders in samenwerking met Barbara van Munster van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, René Spijker en Lotty Hooft van Cochrane Nederland en Jesse Jansen van de Universiteit van Sydney. Het onderzoek is recent gepubliceerd in BMC Medical Informatics and Decision Making. De auteurs ontvingen al eerder een Honorary Mention Research Presentation Award voor deze studie tijdens de DC Health Communication conferentie in 2015 in Fairfax, Verenigde Staten.

Geïnteresseerden in dit artikel zijn mogelijk ook geïnteresseerd in het volgende artikel: klik hier

Link: klik hier

Gepubliceerd op: 04-05-2016