Kelly de Wildt, MSc

  • Amsterdam UMC, locatie AMC
    Afdeling: Interne Geneeskunde, specialisme Geriatrie
  • Meibergdreef 9
    1105 AZ Amsterdam
  • k.k.dewildt@amsterdamumc.nl

Naam: Kelly K. de Wildt, MSc
PhD: Verwacht in 2024, Amsterdam UMC
Promotor: Prof. Dr. Nathalie van der Velde & Prof. Dr. Julia van Weert
Co-promotor(s): Dr. Natasja van Schoor & Dr. Annemiek Linn
MSc: 2020, Communication Science (Research), Universiteit van Amsterdam
Specialiteiten: Gezondheidscommunicatie, eHealth, health persuasion technologies, arts-patiëntcommunicatie

Onderzoek:
In mijn PhD-traject binnen het (ADFICE_IT project . zoeken we manieren om vallen onder ouderen te helpen voorkomen en gezamenlijke besluitvorming tussen ouderen en artsen te stimuleren. Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van een klinisch beslissingsondersteuningssysteem (CDSS) voor artsen en een patiëntenportaal voor patiënten. Het CDSS biedt de arts informatie over het valrisico van de patiënt en welke combinatie van medicijnen dit risico veroorzaakt. Ook patiënten zullen via hun eigen portaal geïnformeerd worden over het valrisico. Tijdens het project worden het CDSS en patiëntenportaal ontworpen, ontwikkeld, getest en geëvalueerd in nauwe samenwerking met de doelgroepen. Ons interdisciplinaire projectteam werkt op deze manier samen aan een innovatieve interventie op het snijvlak van gezondheidscommunicatie, ouderengeneeskunde, medische informatiekunde en epidemiologie.