Is het glas halfvol of half leeg? Framing van tandproblemen beinvloedt keuzes en gedrag

Gepubliceerd op 16 april 2019 – Een gezond gebit is belangrijk en kan bereikt worden door dagelijks te poetsen, maar ook door mondspoelwater te gebruiken. Een van de manieren waarop mensen gestimuleerd kunnen worden om deze keuze te maken is het ‘framen’ van de gevolgen voor de gezondheid: voorkomt het tandproblemen, of detecteert het tandproblemen? Gert-Jan de Bruijn onderzocht hoe het framen van uitkomsten van invloed is op keuzes die mensen maken, en of dit afhangt van de mate waarin mensen risico’s willen nemen.

In een online experiment werden zo’n 600 participanten willekeurig blootgesteld aan een van vier boodschappen: deze boodschappen maakten melding van of de voordelen van het gebruik van mondspoelwater (zoals het verkleinen van de kans op gaatjes), of de nadelen van het niet gebruiken van mondspoelwater (zoals het vergroten van de kans op gaatjes. Daarnaast werd de helft van de participanten verteld dat het mondspoelwater gebruikt kon worden om gaatjes te ontdekken, en de andere helft dat het mondspoelwater gaatjes kon voorkomen. Als laatste werden participanten door middel van een priming taak gevoelig gemaakt voor het vermijden van risico’s of het nemen van risico’s.

Gert-Jan onderzocht de uitkomsten van deze manipulaties op product keuze (welke type mondspoelwater kiest men?) gelijk na het experiment, als ook op het gebruik van mondspoelkeuze in de twee weken na het experiment. De resultaten toonden aan dat mensen, als ze voordelen van gebruik van mondspoelwater lezen, meer geneigd zijn om mondspoelwater te kiezen dat gaatjes voorkomt dan mondspoelwater dat gaatjes ontdekt. Verder gebruikten mensen, die de nadelen van het niet gebruik van mondspoelwater hadden gelezen, twee weken lang meer mondspoelwater, vooral als ze gevoelig waren gemaakt om risico’s te nemen.

Meer lezen? De Bruijn, G. J. (2019). To frame or not to frame? Effects of message framing and risk priming on mouth rinse use and intention in an adult population-based sample. J Behav Med, 42(2), 300-314.

Klik hier voor het artikel