Word of Mouth

In dit onderzoeksthema worden de effecten bestudeerd van gezondheidsgerelateerde communicatie van mensen onderling.

Communicatie over gezondheid vindt niet alleen plaats vanuit overheid in gezondheidsinstellingen, maar heel vaak ook tussen mensen onderling: mensen praten over gezondheid naar aanleiding van zaken in de krant, maar ook naar aanleiding van zaken die hen zelf is overkomen. Dit kunnen gesprekken zijn tussen gelijken, bv tussen volwassenen, jongeren, of kinderen onderling. Maar dit kunnen ook gesprekken zijn van volwassenen (bv. ouders of docenten) met minderjarigen die van invloed zijn op hun gezondheidsgedrag.  Deze communicatie vindt niet alleen offline plaats, maar ook steeds vaker online. In dit thema bestuderen we de effecten van deze vorm van gezondheidscommunicatie op de houding en het gedrag van zender en ontvanger, maar ook welke gesprekspartners en gespreksinhoud de meest gezonde effecten heeft en hoe dergelijke gezonde gesprekken kunnen worden gestimuleerd.

Afgeronde projecten