Internet en gezondheid: een cross-culturele kwalitatieve studie

In de afgelopen decennia is er veel veranderd in de traditionele arts-patiënt relatie. De autonomie van patiënten wordt steeds belangrijker, en er wordt in toenemende mate verwacht dat zij een actieve rol spelen in het nemen van beslissingen over hun gezondheid.  Deze ontwikkelingen maken het uitermate belangrijk dat mensen over voldoende informatie beschikken en deze ook begrijpen om zodoende weloverwogen keuzes te maken. De grote hoeveelheid informatie die er via het internet voor een groot publiek beschikbaar is kan hierbij uitkomst bieden. Online informatie is echter lang niet altijd correct en compleet. Het gebruik van incomplete of verkeerde informatie kan negatieve gevolgen hebben voor de arts-patiënt relatie, of zelf negatieve gevolgen voor de gezondheid van de patiënt. Het is daarom van groot belang dat er aandacht wordt besteed aan de manier waarop mensen omgaan met online gezondheidsinformatie.

Hoewel het internet een mondiaal medium is, kunnen er internationale verschillen bestaan in de manier waarop mensen de kwaliteit van online informatie beoordelen en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Deze verschillen kunnen te maken hebben met het specifieke landschap voor online gezondheidsinformatie (zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van institutionele gezondheidswebsites of eventuele communicatiecampagnes met betrekking tot de kwaliteit van gezondheidsinformatie).  Het doel van deze studie is het verkennen van cross-culturele verschillen in de manier waarop mensen om gaan met online gezondheidsinformatie. Hiervoor worden in vijf verschillende landen kwalitatieve diepte-interviews worden gehouden (Zwitserland, Nederland, Noorwegen, Australië, en Israël). Deelnemers hebben allemaal ervaring met het zoeken van gezondheidsinformatie op het internet en representeren verschillende sociaaleconomische achtergronden. De interviews worden thematisch geanalyseerd waarbij terugkerende thema’s kunnen worden geïdentificeerd en verschillen en overeenkomsten tussen landen aan het licht komen. Ons onderzoek zal uitwijzen of initiatieven op het gebied van educatie rondom online informatiekwaliteit een nationale aanpak vergt of dat een algemene aanpak volstaat.

Onderzoeksteam: Dr. Nicola Diviani PhD, University of Amsterdam
Dr. Eva Haukeland Frederiksen, Bergen University College
Dr. Tobba Therkildsen Sudmann, Bergen University College
Dr. Judy Mullan, University of Wollongong
Dr. Warren Rich, University of Wollongong
Corine Meppelink, University of Amsterdam
Status: Lopend sinds september 2014
Financiering: Data Zwitserland: Swiss National Science Foundation
Early Postdoc.Mobility grant  nr. P2TIP1_148345Data Nederland: Amsterdam School of Communication Research (ASCoR)
Data Australie: 2014 UOW Global Challenges Strategic Funding Program Mullan J, Win K, Howard S, Rich W ($4465.89)
Data Noorwegen: to be added