Internationale prijs voor proefschrift Nadine Bol

Nadine Bol heeft de inaugural Annie Lang Dissertation Award gewonnen op het congres van de International Communication Association in Japan 2016. Deze prijs werd toegekend aan het beste proefschrift uit 2015 in de Information Systems divisie. Nadine’s proefschrift richtte zich op de vraag hoe online informatie optimaal gepresenteerd kan worden aan oudere patiënten met kanker (> 65 jaar).

Haar proefschrift geeft inzicht in (1) hoe illustraties en video’s gebruikt kunnen worden om de tevredenheid met en het onthouden van online informatie over kanker bij ouderen te verhogen, (2) welke onderliggende processen deze relaties verklaren, en (3) de rol van leeftijd en leeftijdsgerelateerde factoren. In het proefschrift werden diverse methoden gebruikt, zoals experimenten, eye-tracking en een survey. Aan deze onderzoeken deden in totaal 973 gezonde volwassenen en 540 (ex-)kankerpatiënten mee. Uit de resultaten bleek dat een hogere tevredenheid met de emotionele steun van de website er onder ouderen voor zorgde dat zij de informatie beter onthielden, terwijl dit bij jongeren niet het geval was. Deze bevinding sluit aan bij theorieën die er van uit gaan dat emotioneel welbevinden bij ouderen een belangrijke voorwaarde is voor het cognitief verwerken van informatie. Zowel illustraties als video’s verbeterden de tevredenheid met de website en het onthouden van informatie. Voor ouderen waren in het bijzonder video’s effectief waarin een goed script gepresenteerd werd door een oudere, sympathieke verteller die de informatie in een informele presentatiestijl overbracht. Naast tevredenheid met de emotionele steun van de website, werd de mate waarin de informatie door oudere patiënten met kanker onthouden ook positief beïnvloed door andere kenmerken van de boodschap (bijvoorbeeld de cognitieve inspanning die het kostte om de informatie te verwerken) en door individuele kenmerken (bijvoorbeeld gezondheidsvaardigheden ofwel health literacy, kwetsbaarheid). Het onderzoek liet zien dat het onthouden van online informatie over kanker niet zozeer afhankelijk is van kalenderleeftijd, maar beïnvloed wordt door andere leeftijdsgerelateerde factoren. De studies in dit proefschrift geven inzicht in hoe online informatie zodanig aangeboden kan worden aan oudere patiënten met kanker dat zij deze informatie effectief kunnen verwerken.

Download het proefschrift: Klik hier

Gepubliceerd op 15-06-2016