International Tobacco Control Policy Evaluation Project

Nederland heeft samen met meer dan 170 andere landen het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) geratificeerd. Onderdeel van de FCTC is dat landen zich hebben gecommitteerd aan het instellen van wettelijke regels met betrekking tot onder andere tabak marketing, prijspolitiek, gezondheidswaarschuwingen op tabaksverpakkingen, voorlichting en rookvrije omgevingen. Het International Tobacco Control Policy Evaluation Project (het ITC project ) is opgezet om wereldwijd de effecten van beleidswijzigingen die onder invloed van de FCTC tot stand zijn gekomen te evalueren. Het ITC project voert longitudinale cohort surveys uit in meer dan twintig landen. Sinds 2008 wordt ook in Nederland een cohort van rokers gevolgd, aan de hand van jaarlijkse surveys. Met de data van de ITC Netherlands Survey is een evaluatie uitgevoerd van onder andere de effecten van de invoering van de rookvrije horeca, massamediale campagnes, gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen,  vergoeding van ondersteuning bij stoppen met roken en accijnsverhoging.
In de komende jaren gaan we het effect evalueren van nieuwe Europese regelgeving die vanaf 2016 gaat worden ingevoerd, zoals de implementatie van grafische waarschuwingen op tabaksverpakkingen en strengere regelgeving voor e-sigaretten.

Onderzoeksteam: Karin Hummel, promovendus (Caphri, Universiteit Maastricht)
Dirk Jan van Mourik, promovendus (Caphri, Universiteit Maastricht)
Prof. Marc Willemsen (Caphri, Universiteit Maastricht)
Dr. Gera Nagelhout (Caphri, Universiteit Maastricht)
Prof. Hein de Vries (Caphri, Universiteit Maastricht)
Prof. Bas van den Putte (ASCoR, UvA)
Prof. Geoff Fong (University of Waterloo, Canada)
Status: Lopend sinds 2008
Financiering: KWF Kankerbestrijding / ZonMw