Interculturele medische communicatie in de huisartspraktijk

Interculturele medische communicatie is minder effectief en adequaat dan intraculturele communicatie. Een mogelijke verklaring is dat de mate van patiënt participatie tijdens medische consulten lager is wanneer artsen en patiënten een verschillende etnische en culturele achtergrond hebben in vergelijking met wanneer artsen en patiënten dezelfde achtergrond hebben. Het is echter onduidelijk waarom dit zo is. Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook om verschillen tussen Nederlandse en Turks-Nederlandse patiënten in de determinanten van patiënt participatie (het willen participeren, het kunnen participeren en concordantie) te onderzoeken, alsmede de relatie tussen patiënt participatie en uitkomsten van het communicatieproces (vervulling van informatiebehoeften, tevredenheid van de patiënt en het begrip van de informatie). De resultaten van dit onderzoek vergroten onze kennis over waarom interculturele communicatie minder effectief en adequaat is dan intraculturele communicatie, en kunnen worden gebruikt om effectieve interventies te ontwikkelen om de communicatie tussen Turks-Nederlandse patiënten en Nederlandse huisartsen te verbeteren.

Onderzoeksteam: PhD student: Sanne Schinkel
Prof. Bas van den Putte & Prof. Julia van Weert (promotores)
Dr. Barbara Schouten (copromotor)
Financiering: Amsterdam School of Communication Research (ASCoR)
Status: Afgerond in november 2015 (proefschrift http://dare.uva.nl/document/2/166379)