Inge van Strien-Knippenberg, MSc

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasieve Communicatie
  • Nieuwe Achtergracht  166
    1018 WV  Amsterdam
  • I.S.Knippenberg-vanStrien@uva.nl

Naam: Inge van Strien-Knippenberg
MSc: 2015, Open Universiteit, Health Psychology, cum laude
Interesses: eHealth, gezondheidsbevorderende interventies, arts-patiëntcommunicatie, computer tailoring
Onderzoek: Ik werk als onderzoeksassistent op de promotieprojecten van Minh Hao Nguyen en Maria Altendorf. In het eerste project onderzoeken we hoe online informatie optimaal gepresenteerd kan worden aan oudere patiënten met kanker. In een randomised controlled trial (RCT) onderzoeken we de effecten van blootstelling aan een website die getailored is op de voorkeuren van patiënten ten opzichte van een gestandaardiseerde, non-tailored, website. Het doel van het project is om theory- en evidence-based richtlijnen op te stellen voor optimale informatievoorziening aan oudere patiënten met kanker.

In het tweede project onderzoeken we de online communicatie met rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken. We richten ons op de effecten van gepersonaliseerde frames (frame tailoring) waarbij we de individuele verschillen in behoefte aan autonomie gebruiken om de frames te personaliseren. Nadat de meest efficiënte autonomie-ondersteunende frames geïdentificeerd zijn zullen deze worden ingezet en getest in een online stoppen met roken interventie.

Link: LinkedIn