Informatiebehoefte en mediagebruik van het Nederlandse publiek tijdens de COVID-19 pandemie

Gepubliceerd op 14 april 2022 – Tijdens een pandemie-uitbraak is tijdige en nauwkeurige informatie die aansluit bij de informatiebehoeften van het publiek van vitaal belang om het publiek te informeren. Eerder berichtten we al dat het Nederlandse publiek vooral traditionele media (denk aan nieuwsprogramma’s op tv en kranten) gebruikte voor informatie over het coronavirus (zie ook hier). Nu presenteren we graag wat meer gedetailleerde resultaten over de informatiebehoefte en het mediagebruik van het Nederlandse publiek, op basis van een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het European Journal of Health Communication

In april 2020 vulden 977 Nederlanders een vragenlijst in om hun informatiebehoefte en mediaconsumptie te meten tijdens de vroege stadia van de uitbraak van het coronavirus. Uit de resultaten blijkt dat respondenten informatie zochten over preventie van besmetting, (de ernst van) symptomen, behandeling en vaccinatie. Mensen hadden een voorkeur voor nieuwskanalen, zowel online als offline, als bronnen voor informatie. Ouderen zochten informatie vaker in traditionele media, zoals op tv, in kranten en op de radio. Jongeren gebruiken vaker nieuwswebsites om informatie op te zoeken. Lager opgeleide respondenten lieten zich vaker informeren via tv dan hoger opgeleide respondenten, die op hun beurt vaker kranten gebruikten. Deze informatie kan door volksgezondheidsfunctionarissen en overheden worden gebruikt om de informatievoorziening tijdens pandemieën te optimaliseren. Op dit moment hebben nieuwsmedia de hoogste graad van berichtgeving en impact en moeten daarom als eerste worden gebruikt om betrouwbare informatie over te brengen.

Het volledige (Engelstalige) artikel is hier te vinden:

te Poel, F., Linn, A. J., Baumgartner, S. E., van Dijk, L., & Smit, E. S. (2021). Sick for Information? : Information Needs and Media Use of the Dutch Public During the Covid-19 Pandemic. European Journal of Health Communication2(3), 24–43. https://doi.org/10.47368/ejhc.2021.302