Hoe wordt online informatie verwerkt? Resultaten van een eye tracking onderzoek.  

Hoewel veel studies de effecten van het gebruik van illustraties in online gezondheidsboodschappen onderzoeken, richt weinig onderzoek zich op het mechanisme dat aan deze uitkomsten ten grondslag ligt. In dit onderzoek wordt eye-tracking gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen in hoe mensen aandacht besteden aan online information en onder welke omstandigheden deze aandacht leidt tot het beter onthouden van informatie.

Door middel van een eye-tracking onderzoek onder 55 jongeren (< 65 jaar) en 42 ouderen (≥ 65 jaar) werd in deze studie de relatie tussen aandacht en het onthouden van informatie onderzocht. De eye-tracker registreerde nauwkeurig naar welke onderdelen (tekst en/of afbeeldingen) iemand op een website keek. Vervolgens werd via een vragenlijst bevraagd welke informatie onthouden was. De resultaten lieten zien dat meer aandacht voor de tekst er bij ouderen voor zorgt dat informatie beter wordt onthouden, terwijl dit bij jongeren niet het geval is. Jongeren blijken juist meer aandacht te geven aan illustraties dan ouderen en ook meer van de informatie met illustraties onthouden. Deze resultaten staan beschreven in een artikel in het Journal of Health Communication van Nadine Bol, Julia van Weert, Eugène Loos, Jennifer Romano Bergstrom, Sifra Bolle and Ellen Smets. We kunnen daarmee concluderen dat effectieve online gezondheidsinformatie zowel goede tekst als illustraties moet bevatten die jongeren en ouderen motiveert om de tijd nemen om websiteteksten te lezen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen welke specifieke kenmerken de motivatie om online gezondheidsinformatie te verwerken het beste bevorderen.

Link: klik hier

Geplaatst: 09-02-2016