Hoe oudere patiënten met kanker gebruik maken van online gezondheidsinformatie

Oudere patiënten met kanker zijn goed in staat om online gezondheidsinformatie te gebruiken en achten deze informatie als zeer waardevol in de zoektocht naar informatie en om gesprekken met zorgverleners voor te bereiden. Desalniettemin ervaren ouderen problemen met het navigeren op websites. Onlangs gepubliceerd werk van Sifra Bolle en collega’s heeft deze problemen en de specifieke wensen van deze doelgroep in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek kunnen zodoende gebruikt worden om gezondheidswebsites voor oudere patiënten met kanker te ontwikkelen.

Ouderen gebruiken steeds vaker het Internet om te zoeken naar gezondheidsinformatie. Tot nu toe was echter onduidelijk hoe zij online gezondheidsinformatie gebruiken en evalueren. Om dit te onderzoeken zijn zogenaamde ‘think aloud’ observaties uitgevoerd waarbij er is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en waargenomen bruikbaarheid van zeven verschillende gezondheidswebsites onder oudere (65+) (ex-)patiënten met darmkanker (n=15+) en hun partners (n=8).

Meer lezen? Bolle, S., Romijn, G., Smets, E. M. A., Loos, E. F., Kunneman, M., & van Weert, J. C. M. (2016).Older Cancer Patients’ User Experiences With Web-Based Health Information Tools: A Think-Aloud Study. Journal of Medical Internet Research18(7), e208. doi: 10.2196/jmir.5618

Link: klik hier

Gepubliceerd op 16-08-2016