Het aanpassen van online informatie aan de voorkeur voor modaliteit van oudere patiënten met kanker (OCA-4)

In dit project onderzoeken we hoe online informatie optimaal gepresenteerd kan worden aan oudere patiënten met kanker. In een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT) onderzoeken we de effecten van blootstelling aan een website die ‘getailored’ is op de mode-voorkeuren van patiënten. In de ene groep kan de patiënt zelf bepalen hoe de informatie op de website gepresenteerd wordt, dat wil zeggen een keuze maken tussen alleen tekst, tekst  met afbeeldingen, video, of een combinatie hiervan (tailored). In de andere groepen wordt de informatie op de website gepresenteerd op een vaste, gestandaardiseerde manier (non-tailored). We richten ons voornamelijk op de verschillen tussen oudere (= 65 jaar) en jongere (< 65 jaar) patiënten, waarbij we naast kalenderleeftijd ook verschillende leeftijdsgerelateerde factoren in acht nemen. De primaire uitkomstmaten zijn het onthouden van informatie (recall) en angst & stress voor en na de consulten met de zorgverlener. Secundaire uitkomstmaten zijn de communicatie tijdens de consulten, patiëntbeoordeling van de informatievoorziening en communicatie en kwaliteit van de besluitvorming. Het doel van het project is om theory- en evidence-based richtlijnen op te stellen voor optimale informatievoorziening aan oudere patiënten met kanker.

Dit project is een samenwerking tussen de Amsterdam School of Communication Research/ASCoR (budgethouder), de afdeling Medische Psychologie en het Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA) in het AMC in Amsterdam.

Onderzoeksteam: Minh Hao Nguyen (promovendus)
Prof. Julia van Weert en Prof. Ellen Smets (promotoren)
Prof. Eugène Loos (copromotor)

Overige leden UvA:
Dr. Nadine Bol, Dr. Madelon Bronner, & Monique Alblas, MSc

Overige leden GIOCA:
Dr. Kristien Tytgat
Dr. Anthony van de Ven
GIOCA-verpleegkundigen

Status: Lopend vanaf september 2014
Financiering: KWF Kankerbestrijding