Hoe het onderbuik gevoel therapietrouw kan voorspellen.

Therapietrouw is een resultaat van bewuste (bijvoorbeeld expliciete attitudes) en onbewuste (bijvoorbeeld impliciete attitudes) factoren. Bij een expliciete attitude is een persoon bewust van zijn mening en bij een impliciete attitude word je onbewust geleid tot een gedrag. Impliciete attitudes worden tot nu toe genegeerd in onderzoek naar therapie(on)trouw. Resultaten van dit onderzoek laten zien dat deze impliciete attitudes niet genegeerd moeten worden. Iets minder dan de helft van de patiënten rapporteert namelijk dat zij positief zijn over de medicijnen (expliciete attitude). Wanneer de impliciete attitude gemeten wordt, dan blijken de patiënten een negatieve impliciete attitude te hebben. Het negeren van deze impliciete attitude kan implicaties hebben voor de effectiviteit van interventies die zich enkel richten op expliciete attitudes.

Niet voor niets wordt het de ‘onzichtbare epidemie’ genoemd. Therapieontrouw leidt niet alleen tot lagere gezondheidsuitkomsten maar het vormt ook een grote financiële last voor de gezondheidszorg. Ondanks deze grote gevolgen en de vele interventies die ontwikkeld zijn, zijn effectieve interventies zeldzaam. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat deze interventies zich voornamelijk baseren op expliciete attitudes. Dit terwijl we weten dat zeker bij dagelijkse handelingen, zoals medicijngebruik, impliciete attitudes een belangrijker rol spelen. Daarom is in het huidige onderzoek zowel expliciete als impliciete attitudes en associaties ten opzichte van het medicijn Methotrexaat van 52 patiënten met Reumatoïde Artritis gemeten. Deze attitudes zijn vervolgens gerelateerd aan de zorgen en de ervaren noodzaak van het medicijn, therapietrouw en klinische uitkomsten. Resultaten lieten zien dat expliciete attitude voornamelijk positief en gezondheid gerelateerd zijn. Impliciete attitudes waren over het algemeen negatief en ziekte gerelateerd. Dat deze impliciete en expliciete niet altijd eenduidig zijn blijkt uit het feit dat de helft van de patiënten positieve expliciete maar negatieve impliciete attitudes hebben.

Meer lezen? Linn, A. J., Wennekers, A., Vervloet, M., Van Dijk, L., & van den Bemt, B, 2016. Disentangling rheumatoid arthritis patients’ implicit and explicit attitudes towards methotrexate. Frontiers in Pharmacology, 7:233.

Link: Klik hier

Gepubliceerd op 16-08-2016