Hoe communiceren zorgverleners met patiënten met migratieachtergrond als ze geen Nederlands spreken?

Gepubliceerd op 25 januari 2024 – Samen met co-auteurs, waaronder ACHC-leden Julia van Weert en Barbara Schouten, onderzocht Brittany Chan de communicatiestrategieën die zorgverleners gebruikten om taalbarrières aan te pakken bij consulten in verschillende talen.

Voor het onderzoek werd een kwalitatieve benadering gebruikt en er werden interviews gehouden met zorgverleners van verschillende specialisaties zoals huisartsen en zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Het bleek dat zorgverleners vaak opeenvolgende communicatiestrategieën gebruikten. Ze vertrouwden vaak eerst op instrumentele communicatiestrategieën, voordat ze digitale hulpmiddelen gebruikten (bijv. Google Translate). Het inschakelen van professionele tolken werd vaak als laatste optie gezien. Met andere woorden, het was duidelijk dat zorgverleners voornamelijk de ‘getting-by’-aanpak gebruikten, wat de noodzaak aantoont van een meer uitgebreid begrip en gebruik van beschikbare middelen voor verschillende medische consulten.

Voor iedereen die geïnteresseerd is, het onderzoek is nu gepubliceerd in Health Expectations en openlijk toegankelijk.

Veel leesplezier! 📚