Het verbeteren van keuzeondersteuning van oudere patiënten met kanker

In de oncologie zijn veel keuzeondersteunende tools voor patiënten beschikbaar, zoals keuzehulpen voor behandelkeuzes en keuze-informatie over zorginstellingen. Deze tools zijn doorgaans ontwikkeld voor relatief jonge kankerpatiënten en onvoldoende afgestemd op de behoeften en typische informatieverwerking van oudere patiënten. Het is bekend dat ouderen op een andere manier informatie verwerken en beslissingen nemen dan jongeren, vanwege leeftijdsgerelateerde veranderingen in geheugencapaciteit en werking van de hersenen. Dit bemoeilijkt het goed inzetten van keuzehulpen in de zorgpraktijk.
Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe keuzeondersteunende tools kunnen worden verbeterd voor oudere patiënten met kanker. De modificaties die worden onderzocht zijn gebaseerd op dual coding en dual process theorieën uit de psychologie en communicatiewetenschappen. We focussen specifiek op modificaties die:

 • de cognitieve moeite verminderen die mensen moeten doen om de informatie over keuzeopties te verwerken;
 • de positiviteits bias in de informatieverwerking van oudere mensen corrigeren;
 • een alternatieve, intuïtieve vorm van value clarification bieden.
 • Dit project focust op tools voor patiënten met borstkanker en patiënten met een vroeg stadium longkanker.

  Het project is een samenwerking tussen de afdeling Sociale Geneeskunde (www.sgvumc.nl) en het EMGO+ Instituut (www.emgo.nl) van het VU medisch centrum en Amsterdam School of Communication Research/ASCoR van de Universiteit van Amsterdam.

   

  Onderzoeksteam: Olga Damman (PostDoc VUmc)
  Prof. Julia van Weert
  Danielle Timmermans (VUmc)
  Status: Gestart in januari 2017
  Finaniering: KWF Kankerbestrijding