Het ontwikkelen van waarschuwingslabels voor op sigarettenpakjes

In 2016 gaan alle EU lidstaten plaatjes afbeelden op sigarettenpakjes. Dit betekent dat een pakje binnenkort niet alleen meer de zin: “roken is dodelijk” bevat, maar ook een afbeelding van een dood lichaam in het mortuarium bijvoorbeeld. Er is een levendig debat gaande onder wetenschappers over de effectiviteit van deze angstaanjagende boodschappen en of dit wel de juiste aanpak is. Hoewel sommigen ervan overtuigd zijn dat angst motiveert om te stoppen met roken, zeggen anderen juist dat het averechts kan werken, voornamelijk als mensen niet overtuigd zijn dat ze daadwerkelijk kunnen stoppen. Dit project probeert precies deze vraag te onderzoeken in een veldstudie onder rokers. De resultaten van dit onderzoek zullen inzicht geven in welke waarschuwingen het meest effectief zijn: angstaanjagende boodschappen, boodschappen die zelfvertrouwen geven om te stoppen, of een combinatie van beide. De bevindingen zijn zowel relevant voor de praktijk als voor theorievorming aangaande het gebruik van angst in gezondheidscommunicatie.

Onderzoeksteam: Dr. Eline Smit, Dr. Saar Mollen & Prof. Bas van den Putte
Status:  Lopend
Financiering: Amsterdam School of Communication Research / ASCoR