Het ontwikkelen van een evidence based interventie ter bevordering van gezamenlijke besluitvorming bij ouderen met multimorbiditeit

Ouderen met meerdere chronische aandoeningen (MCC) hebben te maken met veel gezondheid gerelateerde beslissingen, bijvoorbeeld met betrekking tot diagnostische procedures, medicijngebruik of invasieve behandeling. Voor professionals is de zorg voor ouderen met MCC  een uitdaging; ze ervaren de beperkingen van ziekte specifieke richtlijnen omdat deze vaak geen rekening houden met de complexiteit van MCC en soms zelfs tegenstrijdig zijn. Bij oudere mensen met MCC wordt het behoud van onafhankelijkheid en de kwaliteit van leven vaak belangrijker dan overleven. Daarom is bij oudere personen met MCC gezamenlijke besluitvorming (SDM) nodig om beslissingen te nemen die bijdragen aan persoonlijke voorkeuren en doelstellingen van de patiënt.

Hoewel in de afgelopen jaren veel onderzoek is gedaan naar het ontwikkelen van modellen voor SDM en keuzehulpen voor patienten, Question Prompt Sheets en Option Grids, blijft de implementatie van SDM in de dagelijkse praktijk nog erg achter.

Het doel van deze studie is om een ​​interventie te ontwikkelen, gebaseerd op het MRC Framework, om het gebruik van SDM in ouderen met MCC te bevorderen.

Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en Vilans.

Onderzoeksteam: Promovendus: drs. Ruth Pel-Littel, Afdeling Interne Geneeskunde, Sectie Geriatrie, AMC, UvA & Vilans Kenniscentrum voor langdurende zorg
Dr. Bianca Buurman, Afdeling Interne Geneeskunde, Sectie Geriatrie, AMC, UvA
Prof. Wilma Scholte op Reimer, Amsterdam School of Health Professions, Hogeschool van Amsterdam
Prof. Julia van Weert
Prof. Mirella Minkman, Vilans Kenniscentrum voor langdurende zorg & Tilburg University
Dr. Gerben te Riet, afdeling huisartsgeneeskunde, AMC, UvA
Status: Lopend sinds 1 September 2014
Financiering: ZonMW