Het ontwerpen van digitale gezondheidsinformatie in een health literacy context

Van mensen wordt in toenemende mate verwacht dat zij verantwoordelijk met hun gezondheid omgaan en weloverwogen keuzes maken, bijvoorbeeld als het gaat om kankerscreening. Voldoende en de juiste kennis is hierbij onontbeerlijk. Het internet is een belangrijke informatiebron en kan hierbij van grote waarde zijn. Veel mensen hebben echter grote moeite met het verwerken van gezondheidsinformatie door beperkte health literacy, oftewel gezondheidsvaardigheden. Om gezondheidsinformatie toegankelijk te maken voor deze groep mensen, moet speciale aandacht worden besteed aan het ontwerp van gezondheidsboodschappen. Specifieke ontwerpkenmerken, zoals de tekst en het beeld, hebben immers invloed op de manier waarop informatie wordt verwerkt. Tot nu toe is het echter onduidelijk op welke manier dergelijke ontwerpkenmerken van digitale gezondheidsinformatie kunnen worden ingezet om de effectiviteit van gezondheidsboodschappen te vergroten. Dit proefschrift richt zich daarom op de mechanismen die een rol spelen in de informatieverwerking onder mensen met verschillende gezondheidsvaardigheidsniveaus. Ook worden verschillende ontwerpkenmerken van gezondheidscommunicatie onderzocht en zal worden gekeken welke specifieke kenmerken, zoals tekstcomplexiteit, gesproken tekst en bewegend beeld, gezondheidscommunicatie effectiever kunnen maken. Tenslotte richt dit project zich op de vraag of informatie die ontworpen is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden minder effectief onder mensen met adequate gezondheidsvaardigheden of dat dit type informatie geschikt is voor iedereen.

Onderzoekersteam: Corine Meppelink (promovendus)
Prof. Edith Smit & Prof. Julia van Weert (promotores)
Status: Afgerond: zie proefschrift Designing digital health information in a health literacy context
Financiering: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO Graduate Programme)