Het integreren van online stoppen-met-roken hulp in huisartsenpraktijk nog altijd een uitdaging

Online stoppen-met-roken interventies kunnen rokers effectief helpen bij het stoppen met roken. Aangezien gezondheidszorgprofessionals, zoals huisartsen en praktijkondersteuners, vaak aangeven niet genoeg tijd en middelen te hebben om rokers uitgebreide face-to-face hulp aan te bieden bij het stoppen met roken, werd in dit onderzoek de integratie van een online interventie in de huisartsenpraktijk bestudeerd.

In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door Eline Smit en collega’s van de Universiteit Maastricht, werden de effecten van online meervoudig advies-op-maat en een eenmalige counseling sessie door een praktijkondersteuner vergeleken met de effecten van online advies-op-maat zonder counseling en de gebruikelijke stoppen-met-roken zorg. De resultaten lieten zien dat, zowel na 6 als na 12 maanden, geen effecten werden gevonden. Dit suggereert dat een online meervoudig advies-op-maat programma gecombineerd met een eenmalige face-to-face counseling sessie door een praktijkondersteuner waarschijnlijk niet meer effectief is dan alleen dit online advies-op-maat of dan de gebruikelijke stoppen-met-roken zorg in de huisartsenpraktijk. Voordat we echter concluderen dat het toevoegen van counseling aan online advies-op-maat niet succesvol kan zijn, is meer onderzoek nodig naar het optimale aantal counseling sessies dat met zo’n online programma gecombineerd moet worden en hoe deze twee modaliteiten het beste op elkaar kunnen worden afgestemd. De integratie van online stoppen-met-roken hulp in de huisartsenpraktijk blijft vooralsnog veelbelovend, maar de exacte manier van integratie is nog steeds een uitdaging.

Het artikel is hier te vinden: klik hier

geplaatst: 14-04-2016