Het effect van ‘message frame tailoring’ in een online stoppen met roken interventie

Computer tailoring programma’s kunnen rokers succesvol helpen om te stoppen met roken door hen een aantal vragen te stellen en op basis van hun antwoorden relevante adviezen of informatie te geven. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat computer tailoring adviezen beter werken dan iedereen dezelfde informatie te geven (bijv. via een brochure of een website). De adviezen die computer tailoring programma’s geven zijn over het algemeen gebaseerd op welke informatie een bepaalde gebruiker moet krijgen. Maar dit is niet de enige manier om een persoonlijk advies te geven. Mensen verschillen namelijk ook in hun voorkeur over hoe ze informatie willen krijgen. De huidige computer tailoring programma’s houden hier over het algemeen echter geen rekening mee. Het doel van dit project is het ontwikkelen en testen van een online tailoring programma dat zich zowel richt op het op maat aanbieden van de inhoud als de manier waarop deze informatie gepresenteerd wordt.

Onderzoeksteam: Maria Altendorf (promovendus)
Prof. Julia van Weert (promotor)
Dr. Eline Smit & Dr. Ciska Hoving (Maastricht University/CAPHRI)(copromotoren)
Status: Gestart in najaar 2016; afgerond in 2020
Financiering: KWF kankerbestrijding